RSS

TÁ TÚ ANSEO Téarmaí & Coinníollacha Úsáide an tSuímh Idirlín

Téarmaí & Coinníollacha Úsáide an tSuímh Idirlín

Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide an tSuímh Idirlín

1 Meitheamh 2011

Fáilte chuig ár suíomh idirlín. Má leanann tú ort ag brabhsáil ar an suíomh idirlín seo agus á úsáid, tá tú ag comhaontú go gcomhlíonfaidh tú na téarmaí agus coinníollacha a leanas, agus go mbeidh tú faoi cheangal acu; i dteannta ár mbeartais príobháideachais, rialaíonn siad seo caidreamh Foinse.ie leatsa i ndáil leis an suíomh idirlín seo. Mura n-aontaíonn tú le haon chuid de na téarmaí agus coinníollach seo, iarrtar ort gan ár suímh idirlín a úsáid.

Tagraíonn na téarmaí ‘Foinse.ie’ nó ‘muid’ nó aon fhoirm de ‘muid’ d’úinéir an tsuímh idirlín. Tagraíonn an téarma ‘tú’ nó aon fhoirm de ‘tú’ d’úsáideoir nó do bhreathnóir ár suímh idirlín.

Tá úsáid an tsuímh idirlín faoi réir na dtéarmaí úsáide seo a leanas:

 • Is chun críche úsáid agus faisnéis ghinearálta amháin ábhar leathanaigh an tsuímh idirlín seo. Tá sé faoi réir athrú gan aon fhógra.
 • Ní thugamidne ná aon tríú páirtí aon bharánta ná ráthaíocht maidir le cruinneas, tráthúlacht, feidhmíocht, comhláine ná oiriúnach na faisnéise agus na n-ábhar a fhaightear nó a thairgtear ar an suíomh idirlín seo chun aon chríche faoi leith. Admhaíonn tú go bhféadfadh míchruinneas nó earráidí a bheith san fhaisnéis agus sna hábhair sin, agus fágaimid ar lár go sonrach dliteanas d’aon mhíchruinneas nó earráidí dá leithéid a mhéid is mó a cheadaítear le dlí.
 • Is ar do phriacal féin go hiomlán an úsáid a bhaineann tú as aon fhaisnéis nó ábhair ar an suíomh idirlín seo, agus ní bheimid faoi dhliteanas aige. Is ort féin an fhreagracht a chinntiú go gcomhlíonann aon táirgí, seirbhísí nó faisnéis atá ar fáil tríd an suíomh idirlín seo do riachtanais shonracha.
 • Tá ábhar ar an suíomh idirlín seo faoinár n-úinéireacht nó atá faoi cheadúnas dúinn. Áirítear leis an ábhar seo, ach níl sé teoranta dóibh, an dearadh, leagan amach, dealramh, cuma agus grafaicí. Tá cosc ar mhacasamhlú seachas de réir an fhógra cóipchirt, atá ina chuid de na téarmaí agus coinníollacha seo.
 • Admhaítear gach trádmharc a thaispeántar ar an suíomh idirlín seo, nach bhfuil faoi úinéireacht an oibrí nó faoi cheadúnas acu.
 • D’fhéadfadh éileamh ar dhamáistí eascairt as úsáid neamhúdaraithe an tsuímh idirlín seo, agus/nó d’fhéadfadh gur chion coiriúil é.
 • Ó am go ham, d’fhéadfadh an suíomh idirlín seo naisc a chur ar fáil do shuíomhanna idirlín eile. Cuirtear na naisc seo ar fáil do do chaoithiúlacht chun tuilleadh faisnéise a chur ar fáil. Ní chiallaíonn siad go bhformhuinímid an suíomh/na suíomhanna. Níl aon fhreagracht orainn as ábhar an tsuímh/na suíomhanna nasctha.
 • Tá an úsáid a bhaineann tú as an suíomh idirlín seo agus aon aighneas a eascraíonn as úsáid sin an tsuímh idirlín faoi réir dhlíthe Phoblacht na hÉireann.

1 June 2011

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Foinse.ie’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The term ‘Foinse.ie’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
 • From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Republic of Ireland.Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
02:34PM Oct 03